شاهين بوستانی
Shahin Bostani
مقالاتبی بی سی فارسیتلويزيون من و توتماسکميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی
تلويزيون
نقد های تلویزیونی
انتقاد بر ساختار بی بی سی
شاهين در اغماء
نظر و پاسخ
اخبار سينمايی
January, 2011


نظر و پاسخ
RSS
يادداشتها و مقالاتی درباره نوشته های ديگران
نظر درباره مقاله مجيد بهشتی
1/18/2011 7:17:22 PM

نظر شاهين بوستانی درباره مقاله: نگاهی گذرا به برنامه های بی بی سی فارسیآقای مجيد بهشتی مقاله ای ، "نگاهی گذرا به برنامه های بی بی سی فارسی"، در "گويای من" نوشت

my.gooya.com//permalink/3091.html

 

و اين يادداشت درباره مقاله ايشان است که در همانجا نقل شد:


با مطلب آقای بهشتی موافق هستم. "نگاه" آقای بهشتی همانطور که تيتر عنوان مقاله ایشان هم نشان می دهد؛ "نگاهی گذرا به برنامه های بی بی سی فارسی" بوده است. اما این گذرا بودن دليل بر بی پشتوانه بودن نوشته ايشان نيست. با اين وجود بعضی از دوستان از اين "نگاه گذرا" بُل گرفتند و درصدد لوث کردن حرف های منطقی آقای بهشتی برآمدند. دلايل این انتقاد ها هم کاملأ مشخص است و به برخی از این دلایل توسط بعضی از دوستان در اين صفحه اشاره شده است.

يادداشت بنده هم موجز و مختصراست و لطفأ بر خلاصه وار بودن حرف هايم خرده نگيريد و آن را نشانه بی پايه بودن گفته هایم قلمداد نکنيد. هشت ماه قبل به مدت شش هفته پياپی در همين نشريه بطور مفصل نقد هايی بر ساختار اين کانال تلويزيونی نوشتم که تکرار آنها را حتی خلاصه وار در اينجا جایز نمی بینم. به این مقالات انتقادی در پايان اين مطلب لینک داده ام تا دوستان نکته بين و موشکاف که همواره برای گرفتن غلط املایی و دستوری خودکار قرمز به همراه دارند، به آن ها مراجعه کنند.

در اينجا روی سخنم با دوستانی است که به دنبال این هستند که برای بهبود کانال تلویزیونی بی بی سی فارسی پيشنهادهای اصولی بدهند. در آن مقالات هم من با جزئیات دقيق واصولی پيشنهادات بنيادی داده بودم، اما نتيجه آن چه شد؟ هيچ، اصلا گوش شنوايی نبود! چرا؟

حتی دست اندرکاران حرفه ای هم سعی کردند که از داخل این سیستم دست به تغييراتی بزنند، اما جلوی آن ها توسط حقوق بگيران وزارت امور خارجه و امنيت انگليس ، که بعنوان مسئولين بخش های گوناگون اين کانال جاسازی شده اند، با دلايل کذايی گرفته شد. چرا؟ جواب ها را خودتان می دانيد و جای آن در اين يادداشت مختصر نيست.

اما آنچه برايم جالب و شرم آور بود خواندن نظرات بعضی از دوستان در اين صفحه بود که می خواهند با مقايسه کردن تلويزيون بی بی سی فارسی با صدا و سيمای جمهوری اسلامی و صدای امریکا، برروی اين کانال از بنيان فاسد زرورق بکشند! اين قياس از دو جهت کاملأ اشتباه است:

اول: تلويزيون بی بی سی فارسی زادۀ کانال انگليسی بی بی سی مادر است، که يکی از بهترين رسانه ها در دنيا است و بودجه قابل توجهی هم دارد، و نبايد آن را با تلويزيون های عقب مانده مقايسه کرد. بلکه آن را بايد با معیارهای خود بی بی سی مادر محک زد. آنچه که می توان در مورد این کانال بعد از نزديک به دو سال که از شروع به کار آن می گذرد، گفت اين است که بايد اين بچه نا اهل و بی سواد را برای شير خوردن به پستان مادر باز گرداند.

دوم: اين عقده حقارت خود کم بينی و جهان سومی کردن اين کانال تلويزيونی را بايد دورريخت. اين شبکه تلويزيونی بايد با بهترين ها مقایسه شود. در دنيا نام آوران سینمای ایران از جمله بهرام بيضايی، داريوش مهرجويی، سهراب شهيد ثالث، عباس کيارستمی، جعفر پناهی با بهترين کارگردانان در دنيا مقایسه می شوند نه با فيلمسازان درجه سه جهان سومی، و واقعیت این است که این هنرمندان لياقت اين قياس را هم دارند. آن ها از کشوری جهان سومی هستند اما هنرشان قابل محک زدن با بهترين ها در دنيا است.

به مانند اين هنرمندان، ما دارای اشخاصی بسيار حرفه ای و با تجربه در کارهای تلويزيونی هستيم که می توانند تحول عميقی در تلويزيون بی بی سی فارسی ايجاد کنند تا بشود آن را با بهترين ها مقايسه کرد. اما متأسفانه خبری ازحضوراين اشخاص دراين کانال نيست وعملأ و بطور موذيانه جلوی ورود این افراد متخصص به این کانال کاملأ گرفته شده است و "زمين بازی هموار" انگليسی خيلی ماهرانه و يکسويه بکار گرفته شده است! چرا؟

وجود متخصصین حرفه ای در اين شبکه مافيايی سياسی - مذهبی ازیک طرف می توانست برای دولت انگليس بسيار خطرناک باشد و از طرف ديگر صحنه را برای بی هنران سردمدار فعلی اين کانال تنگ می کرد؛ به قدرت چسبيده ها جلوی ورود اين حرفه ای ها و پيشرفت حرفه ای را گرفته اند!

چه خيانتی بالاتر از اين برای ملتی که قرن ها تشنه پيشرفت و مدرنيزم بوده است و جان های گرانقدر بی شماری به پای آن نثار کرده است؟! دوستان من دربی بی سی، روانتان پاک باد گرچه دستانتان خون آلود است!

لينک مقالات قبلی:

انتقادی بر ساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی - قسمت اول
news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103550.php

انتقادی برساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی - قسمت دوم
news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103926.php

انتقادی بر ساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی - قسمت سوم
news.gooya.com/politics/archives/2010/05/104354.php#more

شاهين در اغماء (هفته اول) - يادداشت اول
news.gooya.com/politics/archives/2010/05/105178.php#more

شاهين در اغماء (هفته دوم تا چهارم) - يادداشت دوم
www.mybbcpersian.com/_mgxroot/page_10740.html

نوابغ ايرانی
news.gooya.com/society/archives/103148.php#top

کميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی، تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی من
www.mybbcpersian.com


لينک مقالات مربوطه:

گامی به سوی يک تلويزيون مستقل
www.shahinbostani.com/index.php

بررسی و تحلیل برنامه اتاق خبر از تلویزیون من و تو 1
www.shahinbostani.com/index.php

2 items total 1  2 

<< All categories
مقالاتبی بی سی فارسیتلويزيون من و توتماسکميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی

百度推荐:海南红三维装饰工程网 www.hnwww.net

百度推荐:河间市海祺免充气轮胎厂 www.tongle99.com

百度推荐:龙视觉 www.lsjds.com

百度推荐:中山市小鸭家电有限公司 www.xiaoyaaircon.com

百度推荐:大连沙河口区盛旺管道疏通服务部 www.shengwangguandao.com