شاهين بوستانی
Shahin Bostani
مقالاتبی بی سی فارسیتلويزيون من و توتماسکميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی
تلويزيون
نقد های تلویزیونی
انتقاد بر ساختار بی بی سی
شاهين در اغماء
نظر و پاسخ
اخبار سينمايی
January, 2011


تلويزيون
RSS
نوشته هايی در مورد ساختار و برنامه های تلويزيونهای فارسی زبان
گامی به سوی يک تلويزيون مستقل
1/19/2011 7:40:11 PM

گامی به سوی يک تلويزيون مستقل

 

 

آنچه مرا به نگارش اين مقاله واداشت تجربه ها و شکست های اسفبار در راه اندازی تلويزيون های فارسی زبان بي شماری است که در بيش از سه دهه در خارج از ايران همواره با ناکامی روبرو شده اند.  متأسفانه از ظواهر امر چنین بر می آید که ما هنوز در همان راه قبلی قدم بر مي داريم که  به شکست قطعی منجر خواهد شد. انگار ما  از گذشته هیچ نياموخته ايم!

 

شروع پخش تلويزيون "من و تو 1" از لندن در هفته گذشته، 28 اکتبر، و اعلام راه اندازی تلويزيون روشنفکران تحت عنوان"ايران ندا"، در دو ماه گذشته از ضعف های عميق ساختاری حکایت می کنند  که متأسفانه باعث می شوند تا این تلویزیون ها نتوانند در دراز مدت دوام بیآورند.

 

از طرف دیگر با روی کار آمدن دولت ديويد کامرون در انگليس، بودجه بی بی سی مادر و بی بی سی ورلد سرويس  به میزان  25 در صد کاهش پیدا کرده است   که  این امر اگر منجر به تعطیلی  تلويزيون بی بی سی فارسی تا آخر اين دهه نشود حداقل باعث می شود که  برنامه های آن بسيار بسيار محدود شوند بطوری که برای ما ايرانيان در مقایسه با  تلويزيون های ديگر کاملأ بی ارزش خواهند بود.

 

در مقالات قبلی در باره ساختار تلويزيون بی بی سی فارسی به اين نتيجه  رسيديم  که اين کانال تلويزيونی، بر خلاف ادعاهای مکررش، اصلأ مستقل و بي طرف نيست و برای شکل گيری کشوری مدرن، مستقل و دموکراتیکی که مردم ايران در سراسر دنيا برای ساختن آن تلاش می کنند، نمی توان هیچ تکیه ای بر این کانال  کرد. تلويزيون بی بی سی فارسی بي شک جایگاهی در تاريخ ایران نخواهد داشت و ما مي بايد به آينده ای پر تحرک و سازنده برای کشورمان بيانديشيم.

 

کشورهای دموکراتیک و مستقل احتياج مبرم به وجود رسانه های کاملأ مستقل و خود کفا دارند که بتوانند کارکرد دولت ها و روند اجتماعی و فرهنگی جامعه را نظارت و مميزی کنند. وجود رسانه های مختلف با ديدگاه های متنوع برای ساختن چنین کشوری ضروری است. اما متأسفانه هزينه های هنگفت رسانه تلويزيون ماهواره ای، بدليل گران بودن اين تکنولوژی و متکی بودن به متخصصين فنی و  برنامه سازان خلاق  وحرفه ای ، مانع از شکل گيری و بقای دراز مدت  این تلویزیون ها می شود. دليل اصلي  آن هم محدود بودن منابع تأمين بودجه برای حفظ کانال های فارسی زبان است، و اين را تجربه ها و کيفيت تلويزيون های گوناگون ايرانيان بعد از انقلاب بخوبی نشان داده است.

 

تنها راه بقا فقط وفقط وجود يک تلويزيون مادر و به تمام معنا مستقل است. حاميانش هم باید کانال های تلويزيونی و شرکت های مستقل برنامه ساز باشند که  در تلويزيون مادر سهام دارند و بودجه آن هم فقط از راه فروش تبليغاتی تامین می شود که در لابلای برنامه ها پخش مي شوند. به این ترتیب  اين کانال به هيچ دولتی برای بقا متکی نخواهد بود و سهامداران آن هم در انتخاب نوع برنامه های اين کانال هیچ دخالتی نخواهند داشت. اين مديران مستقل و با تجربه بخش های مختلف اين تلويزيون هستند که بر اساس اصول بنيادی اين کانال مستقل مردمی، از میان پروژهای رسيده، تعدادی را دستچین مي کنند و به تهيه کنندگان حرفه ای ساخت این برنامه ها را سفارش مي دهند.

 

اين کانال مستقل فقط روی پای خود خواهد ايستاد و به شکل يک ارگان تجاری، بر اساس منشور مردمی آن، اداره خواهد شد. این کانال  بايد آنقدر خود کفا باشد که بتواند برای صدها سال دوام بياورد و آمدن و رفتن هيچ حکومتی نتواند هيچگونه خدشه ای در روند کار آن ایجاد کند. بر عکس اين کانال تضمين کننده نظارت و مميزی بر حکومت ها برای حفظ حقوق شهروندان خواهد بود.

 

اين شبکه تلويزيونی با برنامه های مختلف درجه يک حرفه ای اطلاع رسانی، آموزشی و سرگرم کننده مي تواند به جایگاهی برسد که تنها کانال تلويزيونی باشد که اکثر تماشاچيان صد ميليونی فارسی زبان آن را تماشا مي کنند. به این ترتیب  شرکت های مختلف و  نه فقط ايرانی، برای پخش  تبليغات شان از اين شبکه معتبر و پر طرفدار سر ودست خواهند شکست. در این صورت  است که نرخ فروش تبليغات در اين شبکه توسط مديران تجاری اين کانال، ونه توسط تبليغ دهندگان، به نرخ مناسب روز تعيين مي شوند و اين خود مي تواند بقا و استقلال  اين شبکه را حفظ کند.

 

بدين طريق اين کانال درآمد قابل توجهی خواهد داشت و مي تواند برای  ساخت برنامه های مختلف هنری، فرهنگی، آموزشی و خبری سرمایه گذاری کند. از آنجا که این تلویزیون حرفه ای است، برنامه سازان و هنرمندان  نیز  به همکاری و تهيه برنامه برای اين شبکه تلويزيونی علاقمند خواهند بود زيرا که اين رسانه تلويزيونی امکان رشد و خلاقيت به آن ها خواهد داد در حالی که  استقلال هنری و حرفه اي آن ها را تضمین می کند. اينگونه است که  اين کانال يکی از حرفه ای ترين و پر طرفدار ترين شبکه های تلويزيونی خواهد شد که نه تنها مرزهای برنامه سازی را به جلو خواهد برد بلکه نمونه يک ارگان تجاری موفق مي شود که سهام  آن در بازار بورس دنيا با قيمت های بالا رد وبدل خواهد شد.

 

اما برای تشکيل چنين شبکه تلويزيونی مادر باید  يک اتحاد عمل بين دست اندرکاران و برنامه سازان  از تمام فرقه ها بوجود بیاید وگرنه اين کار غيرعملی خواهد بود و برای من ديگر ادعاهای آن ها برای تشکيل يک حکومت دموکراتیک و مردمی در ايران بی معنا است؛ زيرا آن ها برای تشکيل يک چنين کانالی در خارج از ايران و بدون ترس از اسلحه و زندان نتوانستند بر اساس يک آرمان مشترک مردمی گرد هم بيايند و برای ساختن آستین بالا بزنند. ساختن آنچه  که مي تواند برای نسل ها  تضمين کنندۀ حکومت آرمانی باشد که آن ها در حال حاضر شعار تشکيل آن را مي دهند!

 

پس بايد حول يک محور مشترک به راه اندازی اين کانال  تلويزيونی مستقل، که مرحله ای در تضمين شکل گيری حکومتی دموکراتيک و مردمی در ايران خواهد بود، دست بدست هم بدهيم و به همديگر کمک کنيم تا از شکست  اين تجربه های جديد در راه اندازی کانال های مختلف، که دوام چندانی نخواهند داشت، جلوگيری کنيم.

 

در اين کانال تلويزيونی مستقل، که فعلأ می توان برای ساده کردن از اسم "من وتو ندای ايران" استفاده کرد، هم برای ايده های خوب تجاری و سرگرم کننده تلويزيون " من و تو" کيوان و مرجان عباسی  جا هست و هم  برای برنامه های ارزشمند متفکران و فيلمسازان با سابقه "ايران ندا" و ديگر برنامه سازان مستقل و کانال های تلويزيونی ايرانيان در سراسر دنيا امکان و فرصت فراهم خواهد بود، خلاصه يک تلويزيون مادر و به تمام معنا مستقل!

 

 برای نمونه "ايران ندا" مي تواند از تجربه ها و شم تجاری تلويزيون "من و تو" بهره جويی کند و کانال "من و تو" هم از اندیشه  و تجربه های متفکران و برنامه سازان خوبمان در "ايران ندا" استفاده خوبی بکند  که سخت بدان محتاج است. اين نياز در برنامه های چند روز اول تلويزيون "من و تو"، از نظر حفظ کيفيت حرفه ای و خلاقانه، بخوبی درک می شود .

 

کيوان عباسی، مغز متفکر، پر انرژی و با شم خوب تجاری تلويزيون "من و تو" است اما بسيار دست تنها است و احتياج به کمک و همفکری هموطنان حرفه ايش دارد. و اين بخوبی از فکر جالب و قشنگ "اتاق خبر" پيداست که نياز به تجربه افراد خوب برنامه ساز مستقل ديگر مثل "ايران ندا" برای پرورش و بهتر کردن اين برنامه دارد. در نوشته های بعدی به تفسير و تحليل برنامه های اين کانال خواهم پرداخت که الأن جايش اينجا نيست. اما فعلأ به اين مختصر بسنده مي کنم که "اتاق خبر" در شکل فعليش بيشتر شبيه گزارش دست دوم وسوم از اخبار جرايد و رسانه های ديگر است. از طرف ديگر به شکلی که اجرا مي شود که توجه آدم کمتر به خبر است در حالی که بايد به ساده ترين فرم بعنوان اصل قضيه اجرا شود تا تماشاچی را درمرکز خبر قرار دهد نه اين که او را در حاشيه بگذارد و گود نشين بکند.

 

بطور خلاصه، نبود يک تلويزيون مستقل، "من و تو ندای ايران"، بدون شک دوام "ايران ندا" را به يکی دو سال بعد از روی کار آمدن يک حکومت نيمه دموکراتیک در ايران محدود خواهد کرد؛ زيرا اهداف اين گروه در اصل بدينجا ختم مي شود و از طرفی ديگر حاميان مالی آن فقط تا اين حد جلو خواهند آمد! از سوی ديگر تلويزيون "من و تو" هم بعد از رسيدن به يک سود سريع خوب با تغيير حکومت در ايران و خسته شدن مردم از برنامه های فقط تفريحی آن باعث بسته شدن درهای اين کانال  سرگرم کننده خوب خواهند شد، و اين بسيار غم انگيز است.

 

اما سئوال من اينجا است که چرا اينگونه بايد باشد و ما طعم تلخ شکست را دوباره با چشمان بسته بچشيم. دوستان اين شبکه تلويزيونی پيشنهادی ام هم مي تواند سود آور باشد و هم مي تواند تضمين کنندۀ دموکراسی حکومت های آتی ايران.

 

پس بياييم با هم برای ایجاد يک تلويزيون مستقل مادر گامی برداريم.

 

شاهين بوستانی -  لندن -  نوامبر 2010


http://www.mybbcpersian.com
 

http://www.facebook.com/shahin.bostani

 

 


مقالات قبلی

انتقادی بر ساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی (قسمت اوّل):

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103550.php

  

انتقادی برساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی (قسمت دوّم):

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/04/103926.php

  

انتقادی بر ساختار تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی (قسمت سوّم):

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/104354.php#more

 

 

2 items total 1  2 

<< All categories
مقالاتبی بی سی فارسیتلويزيون من و توتماسکميته مستقل مميزی حرفه ای مردمی

百度推荐:海南红三维装饰工程网 www.hnwww.net

百度推荐:河间市海祺免充气轮胎厂 www.tongle99.com

百度推荐:龙视觉 www.lsjds.com

百度推荐:中山市小鸭家电有限公司 www.xiaoyaaircon.com

百度推荐:大连沙河口区盛旺管道疏通服务部 www.shengwangguandao.com